Lifestyle Space

Lifestyle Space

บริการให้เช่าพื้นที่ ณ แกรนด์โฮม บางนา ชั้น 3 สำหรับการจัดเลี้ยง, การประชุม, ห้องสัมมนา, พื้นที่จัดแสดงสินค้า หรือถ่ายโฆษณา บนพื้นที่รวมกว่า 4,000 ตร.ม.

ลานจอดรถ 400 คัน

ห้องน้ำ

ลิฟต์

ลิฟต์ขนพัสดุ

โต๊ะฟังก์ชันมาตรฐาน

ผ้าคลุมเก้าอี้และโต๊ะ

พื้นทีเวทีขนาด 6x4.2 เมตร

เครื่องฉายวิดีทัศน์

เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน 2 ตัว

อุปกรณ์แสง สี เสียง