How to Apply

 

สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด (สาขารัตนาธิเบศร์)

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.

ติดต่อสอบถาม : 081-1740120 , 083-8937557 หรือ 02-969-8844 ต่อ 4501

Facebook : GrandHome Recruitment               ID Line : ghmrc

กรอกใบสมัคร online : https://forms.gle/ztw3axbE38zhgHk4A

สามารถส่งประวัติเข้ามาได้ที่ : hr@grandhomemart.com

 

ตำแหน่งงาน

หน้าที่การทำงาน

จำนวน

สถานที่ปฏิบัติงาน

1. Campaign Manager1. บริหารจัดการทีม Membership และ จัดทำ Loyalty Program1 อัตราสาขา งามวงศ์วาน
2. สร้างความพิเศษและผูกพันธ์กับสมาชิก เช่น เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก, Partnership marketing, event, activities
3. วางแผนและพัฒนา collecting point scheme
4. บริหารจัดการทีม MC in-store activity team
5. บริหารจัดการ Social Media : Facebook, Line@, website, Member App

6. บริหารการรับร้องข้อร้องเรียนของลูกค้า และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า


2. ผู้ช่วย/ผู้จัดการสาขา1. บริหารจัดการ กำกับ ดูแล วางแผนการปฏิบัติงานการบริหารงานของสาขาทุกแผนกหลายอัตราสาขา บางนา
2. บริหารจัดการ กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของสาขา และรักษามาตรฐานของสาขาให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดสาขา รามอินทรา
3. ผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานของทุกแผนกขาย เป็นไปตามเป้าหมายและมีคุณภาพสาขา รัตนาธิเบศร์
4. บริหารจัดการ กำกับ ดูแล การบริหารฐานข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลอันเป็นประโยชน์ 
5. บริหารจัดการ กำกับ ดูแล แนะนำการจัดกิจกรรมและความสัมพันธ์อื่นๆของสาขาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและหน่วยงานอื่นๆ
 
3. เจ้าหน้าที่ชำนาญการพัฒนาการฝึกอบรม1. ตัดต่อวีดีโอ ทำรีทัชรูป ทำ Ad สื่อสารภายในองค์กร1 อัตราสาขา รัตนาธิเบศร์
2. วางแผน ออกแบบ สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝึกอบรมภายใน
3. พัฒนา Content ให้มีคุณภาพในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานในองค์กร ตามแผนการพัฒนาของแผนก
4. เจ้าหน้าที่อาวุโส Contact center1. ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาสอบถามใน ช่องทาง Facebook,Line และ Market place (Lazada,Shopee,NocNoc)2 อัตราสาขา บางนา สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 08.00- 17.00 น. และ 11.00-20.00 น
2. ให้ข้อมูลสินค้า โปรโมชั่น ปิดการขายกับลูกค้า เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายของแผนกที่กำหนดไว้
3. เจรจาลูกค้ากรณีลูกค้าร้องเรียนผ่านช่องทาง Contact Center ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
4. มอนิเตอร์ออเดอร์ จาก Website และ Market place
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลความเรียบร้อยให้สินค้าส่งถึงลูกค้าตั้งแต่ ตรวจสอบ Stock ถึงจัดส่งสินค้า
6. จัดทำรายงานสรุป ผู้เข้ามาติดต่อ เพื่อ เป็นข้อมูลในการปรับปรุง หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ดูแลทีมงาน ภายใต้บังคับบัญชา ให้สามารถทำงานให้ได้ตามมาตรฐาน ที่กำหนดไว้
5. เจ้าหน้าที่ e-commerce1. รับผิดชอบงาน Back office Social media และ Marketplace (Lazada, Shopee, Official Website ฯลฯ)2 อัตราสาขา รัตนาธิเบศร์
2. ประสานงาน เจรจาต่อรอง ทั้งภายในบริษัท คู่ค้า และหน่วยงานอื่น
3. สนับสนุนงานหัวหน้างานในการกำหนดกลยุทธ์และแผนพัฒนาธุรกิจ เพื่อเพิ่มยอดขายในช่องการจำหน่าย E-Commerce
4. รวบรวม ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล จัดหา / พัฒนา / เพิ่ม Traffic
5. จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอในที่ประชุม
6. หัวหน้าแผนกขายชุดครัว1. นำเสนอขายสินค้าชุดครัว House Brand และสินค้าต่อเนื่อง เช่น กระเบื้อง สุขภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว ให้กับลูกค้า1 อัตราสาขา งามวงศ์วาน
2. รวบรวม สรุปรายการความต้องการจากลูกค้าและประสานงานกับพนักงานออกแบบชุดครัวเพื่อทำแบบและราคานำเสนอลูกค้า
3. ติดตามและปิดการขายกับลูกค้าเพื่อให้บรรลุกับเป้าการขายที่กำหนดไว้
4. จัดทำรายงานรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
5. ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุดครัว, รายการส่งเสริมการขายในแต่ละช่วงเวลากับพนักงานขายในส่วนอื่นๆ ของสาขาได้ เพื่อร่วมกันผลักดันการขาย
6. ประสานงานกับส่วนกลาง เช่น เรื่องการวางงานผลิต, การติดตามเรื่องระยะเวลาการจัดส่ง/การติดตั้ง, ประสานงานเรื่องงานบริการหลังการขาย
7. ควบคุมดูแลสินค้าในแต่ละสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
7. เจ้าหน้าที่ขายชุดครัว1. นำเสนอขายสินค้าชุดครัว House Brand และสินค้าต่อเนื่อง เช่น กระเบื้อง สุขภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว กับลูกค้า2 อัตราสาขา บางนา
2. สรุปรายการความต้องการจากลูกค้าและประสานงานกับพนักงานออกแบบชุดครัวเพื่อทำแบบและราคานำเสนอลูกค้าสาขา รามอินทรา
3. ติดตามและปิดการขายกับลูกค้าเพื่อให้บรรลุกับเป้าการขายที่กำหนดไว้ 
4. จัดทำรายงานรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน 
5. ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุดครัว, รายการส่งเสริมการขายในแต่ละช่วงเวลากับพนักงานขายในส่วนอื่นๆ ของสาขาได้ เพื่อร่วมกันผลักดันการขาย 
6. ประสานงานกับส่วนกลาง เช่น เรื่องการวางงานผลิต, การติดตามเรื่องระยะเวลาการจัดส่ง/การติดตั้ง, ประสานงานเรื่องงานบริการหลังการขาย 
7. ดูแลรักษาสินค้าตัวโชว์ในสาขาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรฐาน
 
8. Sale Project1. สร้างยอดขายให้ตรงตามเป้าหมายของบริษัทหลายอัตราสาขา งามวงศ์วาน
2. ดูแลฐานลูกค้าโครงการเดิม และ เพิ่มฐานลูกค้าโครงการใหม่
3. สามารถประสานงานขายกับ Owner ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และช่างได้ดี
4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
9. เจ้าหน้าที่ธุรการขายโครงการ1. ประสานงานกับพนักงานขายโครงการ หริอ ลูกค้าโครงการหลายอัตราสาขา บางนา
2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. เจ้าหน้าที่ขายประจำ Showroom1. นำเสนอขายสินค้าเช่น กระเบื้อง สุขภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับลูกค้าหลายอัตราสาขา บางนา
2. ดูแลยอดขายกลุ่มฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่สาขา รัตนาธิเบศร์
3. รับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด 
4. สามารถประสานงานขายกับ Owner ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และช่างได้ดี 
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้