บัตรสมาชิก / Smart Card

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข

 

 1.  ทุกๆยอดซื้อ100บาท รับคะแนนสะสม1คะแนน
 2.  รับส่วนลด5 %สำหรับสินค้าต่างประเทศ เมื่อชำระสินค้าด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต
 3.   สะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าเพื่อรับของสมนาคุณได้ที่แกรนด์โฮมทุกสาขา
 4.  บัตรนี้ใช้เฉพาะสมาชิกผู้เป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น และแสดงบัตรทุกครั้งก่อนการซื้อ
 5.  งดใช้บัตรนี้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆ
 6.  ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม/กิจกรรมพิเศษ ที่ทางบริษัทจัดขึ้น
 7.  บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข / Happy Reward

 

 1.  ทุกๆยอดซื้อ100บาท รับคะแนนสะสม1คะแนน
 2.  สะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าเพื่อรับของสมนาคุณได้ที่แกรนด์โฮมทุกสาขา
 3.  บัตรนี้ใช้เฉพาะสมาชิกผู้เป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น และแสดงบัตรทุกครั้งก่อนการซื้อสินค้า
 4.  งดใช้บัตรนี้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆ
 5.  ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม/กิจกรรมพิเศษ ที่ทางบริษัทจัดขึ้น
 6.  บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิพิเศษต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า